Brak grafiki
VII Kadencja Senatu RP

83. posiedzenie Senatu RP – 14.09.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie umieszczenia na liście obowiązkowych lektur szkolnych książki autorstwa Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”. oświadczenie

Brak grafiki
VII Kadencja Senatu RP

74. posiedzenie Senatu RP – 14.04.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu 10 kwietnia bieżącego roku przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. oświadczenie odpowiedź

Brak grafiki
VII Kadencja Senatu RP

74. posiedzenie Senatu RP – 14.04.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmniejszenia w roku 2011 – o około 62% w stosunku do roku ubiegłego – dla województwa lubelskiego środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych [więcej …]

Brak grafiki
VII Kadencja Senatu RP

69. posiedzenie Senatu RP – 27.01.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie odrzucenia projektu ustawy o świadczeniach substytucyjnych przysługujących osobom represjonowanym w latach 1939-1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. oświadczenie

Brak grafiki
VII Kadencja Senatu RP

65. posiedzenie Senatu RP – 17.11.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie postulatów i problemów Stowarzyszenia Pomocy Repatriantom oraz Członkom ich Rodzin. oświadczenie odpowiedź

Brak grafiki
VII Kadencja Senatu RP

62. posiedzenie Senatu RP – 12.08.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Lublinie. oświadczenie odpowiedź

Brak grafiki
VII Kadencja Senatu RP

62. posiedzenie Senatu RP – 12.08.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki, Teatru i Plastyki „Łęczna”. oświadczenie odpowiedź