VIII Kadencja Senatu RP

81. posiedzenie Senatu RP – 04.09.2015r.

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Janusza Witkowskiego w sprawie metodologii ustalania cen zakupu/sprzedaży użytków rolnych w województwach. OŚWIADCZENIE ODPOWIEDŹ

VIII Kadencja Senatu RP

80. posiedzenie Senatu RP – 07.08.2015r.

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej oraz do komendanta głównego Policji Krzysztofa Gajewskiego w sprawie Przystanku Woodstock. OŚWIADCZENIE ODPOWIEDŹ ODPOWIEDŹ

VIII Kadencja Senatu RP

79. posiedzenie Senatu RP – 24.07.2015r

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafała Rogali w sprawie deportacji rodzin pochodzenia ukraińskiego zamieszkałych w ośrodku dla cudzoziemców w Łukowie OŚWIADCZENIE ODPOWIEDŹ

Brak grafiki
VIII Kadencja Senatu RP

79. posiedzenie Senatu RP – 24.07.2015r.

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki, do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. OŚWIADCZENIE ODPOWIEDŹ ODPOWIEDŹ

Brak grafiki
VIII Kadencja Senatu RP

78. posiedzenie Senatu RP – 10.07.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki w sprawie podejrzenia nieprawidłowości w zakresie odbierania rodzicom dzieci przez Sąd Rejonowy w Nisku. OŚWIADCZENIE ODPOWIEDŹ

Brak grafiki
VIII Kadencja Senatu RP

78. posiedzenie Senatu RP – 10.07.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego w sprawie podjęcia działań zapobiegających powstawaniu szkód powodowanych przez dziki w gminie Adamów. OŚWIADCZENIE ODPOWIEDŹ

Brak grafiki
VIII Kadencja Senatu RP

77. posiedzenie Senatu RP – 25.06.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz oraz do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej w sprawie państwa Moniki i Grzegorza O. OŚWIADCZENIE ODPOWIEDŹ ODPOWIEDŹ 1 ODPOWIEDŹ 2 ODPOWIEDŹ 3

Brak grafiki
VIII Kadencja Senatu RP

76. posiedzenie Senatu RP – 12.06.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak w sprawie pogarszającej się jakości fragmentów dawnych dróg krajowych, których utrzymanie przejęły gminy. OŚWIADCZENIE ODPOWIEDŹ

Brak grafiki
VIII Kadencja Senatu RP

75. posiedzenie Senatu RP – 21.05.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz oraz do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka w sprawie pani Anny K. OŚWIADCZENIE ODPOWIEDŹ ODPOWIEDŹ